Hydrauliska med 4 kolvar

Hydrauliska med 4 kolvar

Tekniska dataSHS-1.8SHS-2.0SHS-2.2
Vikt410 kg430 kg450 kg
Maxlast750 kg750 kg750 kg
Längt1060 mm1060 mm1060 mm
Bredd1800 mm2000 mm2200 mm
Höjd610 mm610 mm610 mm