Tungt balgrip

Tekniska data:Tungt balgrip
Baldiameter950-1600 mm
Vikt186 kg
Lyftkapacitet900 kg