Mellanklass snöplogar – vikplogar MPV-230

Tekniska dataMPV-230
Min. bredd2020 mm
Max. bredd2330 mm
Höjd800/940 mm
Vinkelupp till 30o
Vikt360 kg