Mellanklass snöplogar – vikplogar MPV-180

Tekniska dataMPV-180
Min. bredd1600 mm
Max. bredd1830 mm
Höjd580/910 mm
Vinkelupp till 30o
Vikt300 kg